Juchniewicz, M., i Łukasz Podstawka. „Możliwości Rozwojowe Gospodarstw Rolnych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 29-39, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.3.