Garstka, M. „Powiązania między Sprawozdaniem Finansowym a Sprawozdaniem Z działalności”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 19-28, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.2.