Filip, P. „Zmiany W Substytucji Kredytu Bankowego I Dotacji UE W Polskich przedsiębiorstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 5-18, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.1.