Kata, R. „Mikroekonomiczny Model działalności banków spółdzielczych W Polsce – Dylematy Wyboru”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 62-72, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.6.