Toktaş, Y. „Analiza Przestrzenna Relacji między Przypadkami Covid-19 a Globalizacją W Europie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73), grudzień 2020, s. 255-6, doi:10.22630/PEFIM.2020.24.73.42.