Kujawski, L., M. Liszewska, i M. Penczar. „The Impact of Funding Structure on EU Banking Sector Stability”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73), grudzień 2020, s. 143-54, doi:10.22630/PEFIM.2020.24.73.34.