Davydenko, N., I. Olifer, N. Wasilewska, i M. Wasilewski. „Szara Strefa I Jej wpływ Na Potencjał Finansowy Kraju”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73), grudzień 2020, s. 31-42, doi:10.22630/PEFIM.2020.24.73.25.