Nowak, A., i E. Wójcik. „Analiza Substytucji Pracy Ludzkiej kapitałem W Towarowych Gospodarstwach Rolnych W Pierwszych Latach członkostwa Polski W UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 505-17, https://pefim.sggw.pl/article/view/4703.