Napiórkowska-Baryła, A., i M. Witkowska-Dąbrowska. „Stan Wykorzystania Infrastruktury Ochrony środowiska Oraz nakłady Na środki trwałe Ochrony środowiska Na Wsi”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 496-04, https://pefim.sggw.pl/article/view/4702.