Szwacka-Mokrzycka, J. „Znaczenie Wsparcia Unijnego W Pobudzaniu Rozwoju Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 453-61, https://pefim.sggw.pl/article/view/4698.