Kapusta, F. „Polska Wieś Na Drodze zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 228-40, https://pefim.sggw.pl/article/view/4679.