Babuchowska, K., i R. Marks-Bielska. „Unowocześnianie Gospodarstw Rolnych Z województwa warmińsko-Mazurskiego W Ramach PROW 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 36-46, https://pefim.sggw.pl/article/view/4662.