Grzegorczyk, W. „Problemy Pomiaru rezultatów działań Marketingowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64), maj 2016, s. 68-74, doi:10.22630/PEFIM.2016.15.64.6.