Waśkowski, Z. „Wykorzystanie Teorii Interesariuszy W Procesie kształtowania Strategii Marketingowej Organizacji Sportowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 13(62), czerwiec 2015, s. 157-70, https://pefim.sggw.pl/article/view/4615.