Idźkowska, K., i R. Kisiel. „System Opodatkowania Rolnictwa W Polsce Oraz W Wybranych Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 12(61), grudzień 2014, s. 64-78, https://pefim.sggw.pl/article/view/4589.