Lizińska, W., R. Marks-Bielska, i I. Serocka. „Uwarunkowania Polityki władz Lokalnych W Obszarze Pozyskiwania inwestorów Zagranicznych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60), czerwiec 2014, s. 115-26, https://pefim.sggw.pl/article/view/4572.