Pudełkiewicz, E. „Refleksje wokół Koncepcji Marketingu W Agrobiznesie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 5(54), czerwiec 2011, s. 115-30, https://pefim.sggw.pl/article/view/4524.