Kata, R. „Rola Instytucji Finansowych We Wsparciu przekształceń Rolnictwa O Rozdrobnionej Strukturze Gospodarstw”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51), grudzień 2009, s. 307-18, https://pefim.sggw.pl/article/view/4440.