Pudełkiewicz, E. „Spółdzielcze Formy Gospodarowania W Polsce I Innych Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51), grudzień 2009, s. 259-95, https://pefim.sggw.pl/article/view/4438.