Błażejowska, M. „Wpływ Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Na rozwój obszarów Wiejskich I Absorpcję środków Unijnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51), grudzień 2009, s. 249-56, https://pefim.sggw.pl/article/view/4437.