Łozowski, M., i Z. Obstawski. „Wsparcie Publiczne Dla Ubezpieczeń W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51), grudzień 2009, s. 197-11, https://pefim.sggw.pl/article/view/4433.