Kowalska, I. „Dylematy Systemu Finansowania Polityki Edukacyjnej państwa W kontekście I I II Okresu Programowania UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51), grudzień 2009, s. 83-93, https://pefim.sggw.pl/article/view/4423.