Trębska, P. „Samozaopatrzenie żywnościowe W Nowych Trendach Konsumenckich”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 237-46, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.19.