Szydłowski, C. „Audyt dochodów Z tytułu opłaty Miejscowej W Wybranych Gminach województwa Pomorskiego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 208-21, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.17.