Sołtyk, P. „Wpływ Dotacji Na Sytuację Finansową samorządowych zakładów budżetowych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 156-67, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.13.