Kowalska, M. „Blog Jako narzędzie Komunikacji W Ocenie młodych konsumentów – Wyniki Badań Empirycznych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 57-67, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.5.