Sadłowski, A. „Skutki Stosowania płatności Redystrybucyjnej W zależności Od Wariantu wdrożeniowego Na przykładzie Polski”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71), grudzień 2019, s. 170-83, doi:10.22630/PEFIM.2019.22.71.34.