Maciejewski, G., i S. Mokrysz. „Nowe Trendy W Konsumpcji Na Rynku Kawy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71), grudzień 2019, s. 132-44, doi:10.22630/PEFIM.2019.22.71.31.