Kozub-Skalska, S. „Rola słupów I Faktycznych organizatorów przestępstw Karuzelowych Oraz Skala współpracy Z biegłymi sądowymi W przestępczości Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67), grudzień 2017, s. 42-57, doi:10.22630/PEFIM.2017.18.67.22.