Zrałek, J. „Kim Jest zrównoważony Konsument? W Poszukiwaniu Nowej Koncepcji człowieka W zrównoważonej Gospodarce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 213-22, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.18.