Zajkowska, M. „Otwarte Innowacje W małych I średnich przedsiębiorstwach. W Kierunku Zintegrowanego Modelu współpracy ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 200-12, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.17.