Witek-Hajduk, M., J. Mazur, A. Sznajder, B. Targański, i P. Zaborek. „Cechy Domen Internetowych Polskich Marek Eksportowych a Specyfika branży”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 189-9, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.16.