Waśkowski, Z. „Determinanty Decyzji Zakupowych nabywców Na Rynku produktów Sportowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 180-8, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.15.