Szymoniuk, B. „KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 170-9, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.14.