Strzębicki, D. „Uwarunkowania Rozwoju systemów ERP W przedsiębiorstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 161-9, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.13.