Rudawska, E., i M. Bloch. „Komunikacja Marketingowa W Procesie współpracy międzysektorowej Organizacji pozarządowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 133-44, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.11.