Pokojski, Z. „Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - Kontekst Grupy Azoty Puławy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 118-32, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.10.