Pizło, W., i A. Mazurkiewicz-Pizło. „Styl życia– Jako Egzemplifikacja Zmian Zachowań Konsumpcyjnych Polaków”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 104-17, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.9.