Miara, A. „Wpływ Globalizacji Na zarządzanie We współczesnym przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 96-103, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.8.