Kochanowicz, Z., P. Bórawski, i J. Czaplicka. „Porównanie Wybranych aspektów działań Promocyjnych Prowadzonych Przez Gminy Wiejskie, Miejsko-Wiejskie I Miejskie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 83-95, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.7.