Karaszkiewicz, B., i I. Staniec. „Testowanie występowania «efektu stycznia» Na Podstawie Indeksu sWiG80 ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 73-82, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.6.