Jegorow, D. „Źródła Finansowania projektów Europejskich W Wymiarze transferów Finansowych Polska – Unia Europejska”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 63-72, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.5.