Grzegorczyk, W. „Nowe Koncepcje Marketingu W Procesie Tworzenia Strategii Marketingowej Na Rynkach międzynarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 54-62, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.4.