Czubak, W., B. Bajan, i P. Cieślak. „Płatności bezpośrednie Dla Rolnictwa W Polsce W Warunkach Pozostawania Poza Strefą Euro”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 46-53, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.3.