Augustyn, A., M. Florek, i M. Hereźniak. „W Poszukiwaniu Wiarygodnych Metod Pomiaru skuteczności Budowania Marek Miast”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 25-45, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.2.