Adamowicz, M., T. Adamowicz, i W. Miklaszewska. „Światowy Kryzys Finansowy I działania Naprawcze Wobec Gospodarki Polskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66), lipiec 2017, s. 5-24, doi:10.22630/PEFIM.2017.17.66.1.