Staniec, I. „Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70), czerwiec 2019, s. 220-33, doi:10.22630/PEFIM.2019.21.70.18.