Kata, R., i J. Chmiel. „Rozwój Sektora Bankowego W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70), czerwiec 2019, s. 80-93, doi:10.22630/PEFIM.2019.21.70.7.