Juszczyk, S., i K. Gancewski. „OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70), czerwiec 2019, s. 68-79, doi:10.22630/PEFIM.2019.21.70.6.