[1]
A. Nowak i E. Wójcik, „Analiza substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w pierwszych latach członkostwa Polski w UE”, PEFIM, nr 8(57), s. 505-517, grudz. 2012.